Elegia© by Fisana

Gå til indhold


Bilde

Besøksvisum (90 dagers Schengenvisum) - Krav til dokumentasjon:


 • Venligst logg inn for å besvare
503 svar på dette emne

#1 Åge

Åge

  Technical Support

 • Administrators
 • 7,839 Poster:

Skrevet 12 December 2011 - 11:43 AM

Schengen Visa er en tillatelse til å reise inn i og oppholde seg i Norge og andre Schengen-land i maksimum 90 dager i løpet av en periode på 180 dager. Besøket forutsetter at søkeren skal returnere ved utløpet av visumperioden. Som det fremgår over, så må det gå 90 dager før vedkommende kan få en ny tillatelse til å reise inn i og oppholde seg i Norge og andre Schengen-land. Altså kan man oppholde seg maksimalt 6 månder innenfor Schengen-område pr. år.

Før vi begynner, skal du være klar over at:
Referansepersonen = den som har permanent opphold i Norge.
Søker = den som søker om Schengen-visa til Norge.

Det er en del søknader som blir avvist og en av hovedgrunnene er at det er tvil om at søker returnerer til hjemlandet når visumperioden er slutt. Kort sagt er det svært viktig at søker har sterk nok tilknytning til hjemlandet, i form av for eksempel familie, jobb og/eller eventuelt skolegang.
Den andre viktige grunnen til avslag er at søker ikke godt nok kan dokumentere en tilknytning til referansepersonen. Besøk av kjæreste kan anses som et velferdshensyn. Hvor tungtveiende velferdshensynet anses å være, beror på en vurdering av hvor etablert forholdet mellom søkeren og referansepersonen er. Her vil det være avgjørende hvor lenge søkeren og referansepersonen har kjent hverandre og hvor mange ganger de har truffet hverandre i denne perioden. Videre er det et moment hvorvidt søkeren og referansepersonen kan kommunisere på samme språk og om de har møttes. Dette betyr i praksis at søker og referanseperson skal fysisk ha møtt hverandre en eller flere ganger. Jo flere ganger, desto bedre. I tillegg, skal forholdet være etablert og det betyr at søker og referanseperson skal ha kjent hverandre minimum 6 - 9 måneder før søknaden sendes.

Vi anbefaler alle til å bruke online portalen ved søknad om Schengenvisa.

Vi skal nå se litt nærmere på kravene til referansepersonen og den dokumentasjon som skal vedlegges søknaden. Vær klar over at søknaden ikke blir behandlet før all dokumentasjon er levert inn. Ved bruk av online portalen, kan du/dere booke tidspunkt for levering av dokumentasjon. Ta med søkers pass ved oppmøte.

1. Cover Letter (Etter at søker har booket avtale på online portalen, skal du/dere printe ut cover-letter og legge den som første side i søknaden. Dokumentasjonen som er beskrevet under, skal tas med til utenriksstasjon av søker for å fullføre søknaden. Søknaden blir ikke behandlet før all nødvendig dokumentasjon er levert inn.

2. Et nytt passfoto av søker med hvit bakgrunn. Monter bildet med å bruke 2-sidig tape.

3. En kopi av søkers pass med alle brukte og ubrukte sider. Pass som er utgått skal også kopieres hvis det inneholder tidligere visitas. Det er et absolutt krav at passet skal ha en gyldighet på minst 3 måneder etter at søker har reist fra Schengen-området.

4. Original bevitnelse på arbeid. Hvis søker har arbeid på Filippinene, skal det legges ved en orginal bevitnelse på dette. Det skal være et brev skrevet av arbeidsgiver på anmodning fra søker. I dette brevet bekrefter arbeidsgiver at vedkommende søker er arbeidstaker i bedriften. Arbeidsgiver skal også stadfeste posisjon til vedkommende søker og når han/hun ble ansatt.
Hvis søker er selvstendig næringsdrivende, må det legges ved original bevitnelse på registreringssertifikat og originale dokumentasjon over inntekt og innbetaling av skatt.

5. Orginal skriftlig invitasjon fra den søker skal besøke i Norge (referansepersonen). Det er smart å lage 2 stykker - et som er skrevet på norsk som søker legger ved dokumentasjon, og et brev skrevet på engelsk som skal være en kopi av den norske orginale skriftlige invitasjonen. Den engelske versjonen tar søker med seg når hun/han reiser til Norge. Søker kan bli spurt om invitasjonsbrevet fra referansepersonen på engelsk.

Hva skal en invitasjon som minimum inneholde? En invitasjon skal inneholde opplysninger om hva som er formålet med besøket. Invitasjonen bør derfor inneholde utfyllende og relevant informasjon om den som inviterer, den inviterte og om hvilken forbindelse de har til hverandre (inkludert opplysninger om eventuelt slektskap), og hva som er formålet med visumoppholdet. I tillegg bør det framgå av invitasjonen dersom den som inviterer også stiller økonomisk garanti for søkeren

6.Stemplet garantierklæringen For å få innvilget visum er det en forutsetning at søker har tilstrekkelige midler til å dekke reise og opphold i forbindelse med besøket. Ofte er ikke dette tilfelle når det gjelder besøk fra Filippinene og da må oppholdet garanteres av referanseperson bosatt i Norge. Referansepersoner som skal opptre som økonomisk garantist for en visumsøker, må fylle ut et garantiskjema for besøk. Ved å fylle ut og signere en garantierklæring, garanterer referansepersonen at vedkommende er økonomisk ansvarlig for utgifter som påløper i forbindelse med visumsøkerens opphold i Norge. I tillegg garanterer referansepersonen for eventuelle utgifter staten får dersom visumsøkeren ikke returnerer til hjemlandet innen visumperiodens utløp, og dermed må uttransporteres på statens regning. Garantierklæringen skal stemples av politiet. Politiet skal se nødvendig dokumentasjon på at referansepersonen har tilstrekkelige midler til å forsørge søkeren i den aktuelle perioden. Referansepersonen skal sende den stemplede garantierklæringen til søkeren, slik at denne kan legges ved søknaden når søker leverer inn dokumentasjonen. Garantiskjema kan du laste ned her: http://www.udi.no/Pa...a_skrivbart.pdf

7. Beskrivelse av forholdet med bilder. Her er det viktig å beskrive forholdet så godt som mulig. Ta med plasser dere har vært, hvordan dere kommuniserer og eventuelt forholdet er til øvrige familie. Bilder forteller ofte mer en 1000 ord, så er du en dårlig historieforteller, kan du bruke bilder. Dette er en viktig del av søknaden og vi anbefaler at dere bruker mye tid på denne delen. For å dokumentere at dere har vært fysisk sammen et visst antall ganger, er det smart å legge ved kopi av referansepersonens pass med alle brukte sider hvor det står innreise/utreise fra Filippinene.

8. Flybilletter. Dere må vise til reiserute og reservert tur- returbillett som legges ved søknaden. Viktig! Du trenger ikke å betale reisen for det holder å reservere. Mange flyselskaper tillater at dere reserverer billetter før de må betales. Etter at søknaden med dokumentasjon er levert, kan dere selvfølgelig kansellere reservasjonen og vente til søknaden er ferdigbehandlet før dere bestiller flybillett på nytt. Husk da å bruke samme reiserute/flyselskap som på den første reservasjonen for å få samsvar med tidligere innlevert dokumentasjon. Dersom den norske parten har fullmakt i saken, kan vedkommende henvende seg til ambassaden pr. e-post (visa.manila@mfa.no) og få bekreftet at søknaden er innvilget før man betaler for flybilletten.
Merk! Det er mye som tyder på at man slipper å reservere billettene på forhånd. Det er flere som kun har beskrevet nøyaktig reiserute med dato for tur/retur i sine søknader. Vi anbefaler de av dere det måtte gjelde, å sende en epost til ambassaden i Manila med spørsmål om det tilfredsstiller kravet å sette inn nøyaktig reiserute med dato for tur/retur i søknaden.


9. Reiseforsikring. Søknaden blir ikke innvilget hvis det mangler gyldig reiseforsikring. Er dere i tvil om søknaden blir innvilget, kan det være smart å bruke et forsikringsselskap som tilbakebetaler premien hvis søknaden ikke blir innvilget. Husk at forsikringsperioden skal være den aktuelle reisetiden pluss 15 dager. Hvis dere har planlagt 3 måneder, må dere ha forsikring for 3 måneder pluss 15 dager. Jeg legger ved en liste over godkjente forsikringsselskaper som søker kan bruke. http://www.norway.ph...news/insurance/

Behandlingstid:
Det er ambassadene og konsulatene som behandler de aller fleste søknadene om Schengen-visa. Som hovedregel, gir utenriksstasjon svar på søknaden i løpet av 2 uker. Det er en forutsetning at søknaden er riktig utfylt og at den inneholder alle nødvendige dokumenter.


Hvis det er ting jeg har utelatt eller rett og slett glemt, vil jeg gjerne ha tilbakemelding på dette.
Til slutt er det bare å ønske dere lykke til grin.gif/>/>

Copyright © 2012 Philguiden


 • 1

#2 Bergenser1

Bergenser1

  Fersking

 • Members
 • Pip
 • 9 Poster:

Skrevet 15 December 2011 - 07:38 AM

Vil bare gjøre oppmerksom på at det ikke er nødvendig for søkeren å ha med seg noen invitasjon når vedkommende reiser til Norge . Det som vedkommende derimot er nødt til å ha med seg er en kopi av garantiskjemaet . Dette kan vedkommende få krav om å vise ved ankomst til schengen.

Man trenger ikke reserve eller kjøpe billetter før man søker om visum . Det man derimot må gjøre, . er å sette opp ca dato for ankomst schengen og ca dato utreise fra schengen . Da er det også greit og skrive at dette selvfølgelig vil bli begrenset innenfor 90 dager. Det må også opplyses om hvor man antar at søker kommer til å komme inn i schengen område første gang (Dette skal man gjøre på søknaden på internett portalen ).dette er ikke bindende informasjon , men det viser at man ser for seg både en reiserute og tid for besøket i Norge .For eksempel er det greit å skrive at man ser for seg å invitere søkeren i perioden ca 20/12- 2011 til ca 20/3-2012 selvfølgelig avgrenset til en varihet av 90 dager . Dette skal opplyses om i invitasjonen.
Jeg har nettopp vært gjennom prosessen , og madammen fikk passet tilbake fra ambassaden i dag.
 • 0

#3 Åge

Åge

  Technical Support

 • Administrators
 • 7,839 Poster:

Skrevet 15 December 2011 - 02:40 PM


Vil bare gjøre oppmerksom på at det ikke er nødvendig for søkeren å ha med seg noen invitasjon når vedkommende reiser til Norge . Det som vedkommende derimot er nødt til å ha med seg er en kopi av garantiskjemaet . Dette kan vedkommende få krav om å vise ved ankomst til schengen.

Man trenger ikke reserve eller kjøpe billetter før man søker om visum . Det man derimot må gjøre, . er å sette opp ca dato for ankomst schengen og ca dato utreise fra schengen . Da er det også greit og skrive at dette selvfølgelig vil bli begrenset innenfor 90 dager. Det må også opplyses om hvor man antar at søker kommer til å komme inn i schengen område første gang (Dette skal man gjøre på søknaden på internett portalen ).dette er ikke bindende informasjon , men det viser at man ser for seg både en reiserute og tid for besøket i Norge .For eksempel er det greit å skrive at man ser for seg å invitere søkeren i perioden ca 20/12- 2011 til ca 20/3-2012 selvfølgelig avgrenset til en varihet av 90 dager . Dette skal opplyses om i invitasjonen.
Jeg har nettopp vært gjennom prosessen , og madammen fikk passet tilbake fra ambassaden i dag.

 

Jeg kjenner til flere tilfeller der jenter har blitt stoppet på vei ut fra Filippinene fordi filippinske immigrasjonsmyndigheter forlangte invitasjonsbrevet på engelsk. Derfor ville jeg sterkt anbefale at det oversettes en kopi av invitasjonsbrevet og ha dette i reserve ved utreise.

At ambassaden har forlatt prinsippet med at de nå ikke forlanger at du har reservert en reise er nytt for meg. Isåfall, hva betyr punkt 11 "Flight Ticket Reservation (Return) http://www.norway.ph...visas/schengen/. The Reservation must be in accordance with the Travel Medical Insurance." Vi bør ta kontakt med ambassaden å høre om de har endret prosedyre på dette området.


 • 0

#4 ErikB

ErikB

  Sponsor

 • Sponsor
 • PipPipPipPip
 • 109 Poster:

Skrevet 16 December 2011 - 10:58 AM

Jeg kjenner til flere tilfeller der jenter har blitt stoppet på vei ut fra Filippinene fordi filippinske immigrasjonsmyndigheter forlangte invitasjonsbrevet på engelsk. Derfor ville jeg sterkt anbefale at det oversettes en kopi av invitasjonsbrevet og ha dette i reserve ved utreise.

At ambassaden har forlatt prinsippet med at de nå ikke forlanger at du har reservert en reise er nytt for meg. Isåfall, hva betyr punkt 11 "Flight Ticket Reservation (Return) http://www.norway.ph...isas/schengen/. The Reservation must be in accordance with the Travel Medical Insurance." Vi bør ta kontakt med ambassaden å høre om de har endret prosedyre på dette området.


Tror det er lurt å heller ha med seg for mye papirer enn for lite...
Da Karen skulle reise hit på siste Schengen visum, ble hun spurt i immigrasjonen på Filippinene om invitasjonsbrevet. Det hadde hun ikke, men hun hadde masse bilder av oss sammen på sin telefon, så da var alt greit.

Når det gjelder det med at reise ikke er del av Schengen-visum krav, høres det litt rart ut. Da praktiseres det annerledes fra saksbehandler til saksbehandler, eller så er det veldig nytt.
Tre måneder siden Karen fikk sitt siste Schengen-visum, og da skulle de ha reise-info. De sjekket til og med at reisen ikke bare var reservert/booket men også betalt, ved å ringe fly-selskapet. Det vet jeg fordi den på et tidspunkt ikke var betalt ennå, kun booket, og da fikk vi beskjed, ja... Og den må stemme med reiseforsikringen, som Åge nevner.
 • 0

#5 Odd

Odd

  Sponsor

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 899 Poster:

Skrevet 17 December 2011 - 12:48 PM

Innvitasjon:
Dette er sikkert forsøkt av andre men jeg tar det allikevel.
Jeg skulle skrive en innvitasjon til min Sunshine, og ettersom jeg har lest her så anbefales det å ha den på norsk og engelsk.

Jeg tenkte hvordan gjør seg det for at det skal bli nogenlunde riktig da engelsk rettskriving ikke er min sterke side, (hadde 2 timer engelsk på skolen)

Jeg brukte google oversetter og skrev innvitasjonen på norsk med engelsk oversettelse,
kopierte det deretter inn i 2 Word dokument, både den norske og den engelske, det fungerte!!
 • 1
Carpe diem

#6 Tunder Thord

Tunder Thord

  Ekspert

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,028 Poster:

Skrevet 20 December 2011 - 03:41 AM

8. Flybilletter. Dere må vise til reiserute og reservert tur- returbillett som legges ved søknaden. Viktig! Du trenger ikke å betale reisen for det holder å reservere. Mange flyselskaper tillater at dere reserverer billetter før de må betales. Etter at søknaden med dokumentasjon er levert, kan dere selvfølgelig kansellere reservasjonen og vente til søknaden er ferdigbehandlet før dere bestiller flybillett på nytt. Husk da å bruke samme reiserute/flyselskap som på den første reservasjonen for å få samsvar med tidligere innlevert dokumentasjon.

Jeg har jo sett dette punktet før, men når vi søkte for schengen for dama min, så la jeg ikke med noen flybiletter. Jeg bare refferert til våres reise rute. Dama var på schengen besøk i 2010-2011.
 • 0

#7 Åge

Åge

  Technical Support

 • Administrators
 • 7,839 Poster:

Skrevet 20 December 2011 - 11:45 AM

8. Flybilletter. Dere må vise til reiserute og reservert tur- returbillett som legges ved søknaden. Viktig! Du trenger ikke å betale reisen for det holder å reservere. Mange flyselskaper tillater at dere reserverer billetter før de må betales. Etter at søknaden med dokumentasjon er levert, kan dere selvfølgelig kansellere reservasjonen og vente til søknaden er ferdigbehandlet før dere bestiller flybillett på nytt. Husk da å bruke samme reiserute/flyselskap som på den første reservasjonen for å få samsvar med tidligere innlevert dokumentasjon.

Jeg har jo sett dette punktet før, men når vi søkte for schengen for dama min, så la jeg ikke med noen flybiletter. Jeg bare refferert til våres reise rute. Dama var på schengen besøk i 2010-2011.

Det er nok å legge ved reservasjon. Det som er viktig her er at reiseforsikringen skal ha en varighet på 15 dager etter utreise. Derfor er det viktig å legge frem nøyaktig når hun/han reiser ut fra Filippinene og når hun/han kommer tilbake. Hvorvidt du slipper å vise en reservasjon er usikkert. Det har iallefall opp til nå nylig vært nødvendig å kunne dokumentere en reservasjon. Mulig de har gått vekk fra dette ettersom ikke alle flyselskapene ga muligheten til å reservere og deretter kansellere.
 • 0

#8 Åge

Åge

  Technical Support

 • Administrators
 • 7,839 Poster:

Skrevet 20 December 2011 - 11:49 AM

Innvitasjon:
Dette er sikkert forsøkt av andre men jeg tar det allikevel.
Jeg skulle skrive en innvitasjon til min Sunshine, og ettersom jeg har lest her så anbefales det å ha den på norsk og engelsk.

Jeg tenkte hvordan gjør seg det for at det skal bli nogenlunde riktig da engelsk rettskriving ikke er min sterke side, (hadde 2 timer engelsk på skolen)

Jeg brukte google oversetter og skrev innvitasjonen på norsk med engelsk oversettelse,
kopierte det deretter inn i 2 Word dokument, både den norske og den engelske, det fungerte!!

Det høres svært bra ut.
 • 0

#9 Tunder Thord

Tunder Thord

  Ekspert

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,028 Poster:

Skrevet 06 January 2012 - 11:39 PM

Flybiletter. Jeg vil bare påpeke en gang til slik at det ikke er noe usikkerhet rundt dette. Man blir rådet fra den Norske ambassaden i Manila å ikke kjøpe billett før man har fått godkjent visa. legger her hva de sier på sin side: Tickets - Important information

Applicants are are advised not to pay for any tickets before they have been informed that their application has been approved.

Det man skal gjøre er å kjøpe forsikringen og at reisetidspunktet er innenfor tidspunktet for forsikring. Slik vi gjorde det var å si reiseruten våres og tidspunktet for reisen, Hvilken dato hun tok sikte på å reise - det vil som oftest være for de dagene hun søker Schengen visa for. Men hvis man f.eks har fått Schengen visa fra 9 jan. 2012, så trenger man ikke å reise da. Man kan reise senere. Det gjorde i hvertfall min Kona.

En siste ting - når dama de kommer tilbake til Phi, kan det hende at hun må troppe opp på ambassaden å vise pass og ansikt. Slik at de veit at hun har kommet tilbake. Dama min hadde fått et brev om dette, hun hadde dette med til Norge. Jeg minte henne på dette når hun var reist heim til Phi. Neida dette var ikke noe å bry seg om. Jeg tok det jo som god fisk. Men hun måtte jo besøke Ambassaden-hun ble etterlyst- hehe det er bra å ha rett. Det var jo litt unødvendig da. Hun hadde jo vært sammen med meg flere ganger på ambassaden før og etter vi giftet oss. Likeså var hun på ambassaden på sitt først besøk for å levere inn familie gjenforening søknaden. Likevel måtte hun møte opp på ambassaden å vise passet.
 • 0

#10 plott

plott

  Sponsor

 • Sponsor
 • PipPipPip
 • 94 Poster:

Skrevet 20 January 2012 - 04:39 AM

Flybiletter. Jeg vil bare påpeke en gang til slik at det ikke er noe usikkerhet rundt dette. Man blir rådet fra den Norske ambassaden i Manila å ikke kjøpe billett før man har fått godkjent visa. legger her hva de sier på sin side: Tickets - Important information

Applicants are are advised not to pay for any tickets before they have been informed that their application has been approved.


av å til må man jo bare kjøpe billetter før visa er godkjent, slik var det når jeg skulle ha dama til norge i julen, og jeg så prisene økte dag før dag.
men jeg undersøkte hvilken bilett type jeg måtte ha for å få igjen pengene om visum ikke ble gokjent
 • 0
Gemt billede
MVH
Henning

#11 Odd

Odd

  Sponsor

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 899 Poster:

Skrevet 23 January 2012 - 05:34 AM

Fikk en trist telefon kl. 4 i dag tidlig, Sunshine har fått avslag på søknad om Shengenvisum så det er nok riktig at de må ha god tilknytning til phil for å få visum, det kommer tydelig fram i begrunnelse for avslaget. Forøverig var alle papirer i orden.
 • 0
Carpe diem

#12 Åge

Åge

  Technical Support

 • Administrators
 • 7,839 Poster:

Skrevet 23 January 2012 - 08:59 AM

Fikk en trist telefon kl. 4 i dag tidlig, Sunshine har fått avslag på søknad om Shengenvisum så det er nok riktig at de må ha god tilknytning til phil for å få visum, det kommer tydelig fram i begrunnelse for avslaget. Forøverig var alle papirer i orden.

Trist å høre Odd. Det er 2 ting UDI fokuserer på og det er graden av returbarhet og seriøsiteten i forholdet. Det som er leit er at de først ser på sjansen for at hun ikke returnerer. Er den reel skal det altså mye til å veie opp dette. Da skal det tungtveiene velferdsgrunner til for å snu dette. Så kan man jo lure på hva det er..... Forholdet skal ha vart lenge og du skal ha vært på besøk hos henne en del ganger. For sett fra myndighetenes side så anvender de bare et strengt regel og kjenner ikke til personene bak søknaden.
 • 0

#13 Negros-gutten

Negros-gutten

  Synser og bedreviter

 • Sponsor
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,126 Poster:

Skrevet 23 January 2012 - 10:20 AM

Når det gjelder dette visumet, så har jeg ett inntrykk av at ambassaden bruker dette som en ren inntektskilde. Dersom bare ett av disse argumentene jeg ramser opp er til stede, er det nok til at hun sansynligvis vil få avslag: Alder: under 30, hun har ingen jobb eller studiesituasjon, ikke eier noe land, ikke har barn eller hun ikke har fått besøk av deg mer enn 1 gang.

Vil tro at de fleste av oss, ryker på ett eller flere punkter her. Når vi søkte, endte det med samme svar: avslag. I tillegg fikk vi karantene mot å søke noen form for visa de neste 6 månendene. Uhørt, og fullstendig idiotisk regel spør du meg. Ser ikke noe logikk i denne.

Den eneste og enkleste måten å få henne til landet, går gjennom ekteskap. Slik fungerer formynderiets kongedømme.
 • 0

#14 Odd

Odd

  Sponsor

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 899 Poster:

Skrevet 23 January 2012 - 11:39 AM

Det er nok helt riktig med de punktene du beskriver NG, nå har vi vært sammen to gamger men det er nå så.
Prøver igjen en annen gang. Nå blir det å bestille billett til påsken.
Kan gjerne legge ut begrunnelsen hvis det er ønske om det. Avgjørelsen gikk raskt, ambassaden fikk søknaden 16/1 og svaret er datert 17/1.
 • 0
Carpe diem

#15 Einar

Einar

  Veteran

 • Sponsor
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,343 Poster:
 • LocationTelemark / Toledo

Skrevet 23 January 2012 - 11:44 AM

Når det gjelder dette visumet, så har jeg ett inntrykk av at ambassaden bruker dette som en ren inntektskilde. Dersom bare ett av disse argumentene jeg ramser opp er til stede, er det nok til at hun sansynligvis vil få avslag: Alder: under 30, hun har ingen jobb eller studiesituasjon, ikke eier noe land, ikke har barn eller hun ikke har fått besøk av deg mer enn 1 gang.

Vil tro at de fleste av oss, ryker på ett eller flere punkter her. Når vi søkte, endte det med samme svar: avslag. I tillegg fikk vi karantene mot å søke noen form for visa de neste 6 månendene. Uhørt, og fullstendig idiotisk regel spør du meg. Ser ikke noe logikk i denne.

Den eneste og enkleste måten å få henne til landet, går gjennom ekteskap. Slik fungerer formynderiets kongedømme.Vi fikk også avslag når vi søkte om turistvisum, enda jeg hadde vært på besøk 2 ganger på Filippinene, kona hadde fast jobb som lærer og forsørget familien sin. Men hun var under 30 og uten barn...
Da hadde vi jo i realiteten ikke andre valg enn å gifte oss eller avslutte forholdet, vi valgte det første og har ikke angret på det etterpå.
Men det hadde jo vært både greit og fornuftig mener nå jeg om vi kunne bodd sammen her i Norge i 3 måneder først før vi bestemte oss for ekteskap. Men det mener ikke UDI...:scratchhead:
 • 0

 
event.png
 
 

 


#16 Odd

Odd

  Sponsor

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 899 Poster:

Skrevet 23 January 2012 - 11:47 AM

Min er under 30 men har barn.
 • 0
Carpe diem

#17 Einar

Einar

  Veteran

 • Sponsor
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,343 Poster:
 • LocationTelemark / Toledo

Skrevet 23 January 2012 - 11:49 AM

Min er under 30 men har barn.


Hadde dere søkt om visum for begge 2?

Jeg vil tro hun hadde fått visum om hun lot barnet være igjen på Filippinene, da ville hun hatt en grunn til å reise tilbake...
 • 0

 
event.png
 
 

 


#18 Odd

Odd

  Sponsor

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 899 Poster:

Skrevet 23 January 2012 - 11:51 AM

Nei vi har søkt for 1
 • 0
Carpe diem

#19 Odd

Odd

  Sponsor

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 899 Poster:

Skrevet 23 January 2012 - 11:56 AM

her er noe av begrunnelsen for avslaget

din intensjon å forlate territoriet til medlemsstatene før
utløpet av visumet kunne ikke fastslås
 • 0
Carpe diem

#20 theRabbit

theRabbit

  ForumKanin og Kjøkkenhageinspektør

 • Sponsor
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4,456 Poster:
 • LocationOslo og CHV

Skrevet 23 January 2012 - 11:58 AM

her er noe av begrunnelsen for avslaget

din intensjon å forlate territoriet til medlemsstatene før
utløpet av visumet kunne ikke fastslås


Så det å ha et barn igjenværende på Filippinene er ikke grunn god nok til at hun vil returnere ????????
 • 0

* mumle, mumle... savner Bunnien, SENSURERT og sol og varme..... mumle, mumle *

----- http://www.snuttshop.no -----

0 bruker(e) leser dette emne

0 medlemmer, 0 gjester, 0 anonyme brukere

Copyright © 2018 Your Company Name