Elegia© by Fisana

Gå til indhold


Se annet innholdSøk i artiklerRecent Comments


- - - - -

Unntakstilstand på Mindanao.Som dei fleste sikkert har fått med seg så er det no innført unntakstilstand på Mindanao. Dette vil medføre at det blir innført strengare sikkerheitskontrollar og at det militære er dei som har kontrollen over kva om skjer.
Vil med dette oppfordre alle til å innrette seg etter ordre frå lokale og sentrale myndigheiter. Unngå å opptre provoserande og unngå å reise unødvendig i området. Vil oppfordre alle nordmenn i området til å registrere seg hos den norske ambassaden i Manila. Følg og med på kva både norske og filippinske myndigheiter seie om situasjonen.


Det vil og vere fint viss ein postar viktig informasjon her.


https://www.regjerin...nene/id2422720/


https://www.regjerin...nene/id2416248/  • 0


0 Kommentarer

Copyright © 2018 Your Company Name